Lirik Ya Rasulallah Salamun Dan Artinya

Lirik Ya Rosulallah Salamun Alaik berisi pujian kepada Sayyidina Muhammad Saw sebagai rasul Allah Swt. Bahwa sebaik-baik manusia ialah Nabi Muhammad Saw dan beliau adalah ayah bagi semua umat.

Disebut pula para keturunannya setelah wafat, sahabat-sahabatnya, juga sayid atau imam penerusnya. Sholawat ini kerap berkumandang terutama pada bulan Maulid.

Sholawat orang-orang mukmin adalah doa agar Allah Swt mencurahkan rahmat dan kesejahteraan untuk Nabi Muhammad Saw dan keluarganya. Semoga kita mendapatkan manfaat karenanya.

Ya Rasulallah Salamun Alaik

Lirik Ya Rasulallah Salamun Alaik Arab

يارسول الله سلام عليك، يارفيع الشان والدرج

عطفة ياجيرة العلم ، ياأهيل الجود والگرم
نحن جيران بذا الحرم ، حرم الإحسان والحسن

نحن من قوم به سگنوا، وبه من خوفهم امنوا
وبأيات القرآن عنوا، فاتئد فينا أخا الوهن

نعرف البطحا وتعرفنا، والصفا والبيت يألفنا
ولنا المعلی وخيف منا، فاعلمن هذا وکن زکن

ولنا خير الأنام أب ، وعلي المرتضی حسب
وإلی السبطين ننتسب ، نسبا ما فيه من دخن

گم إمام بعده خلفوا ، منه سادات بذا عرفوا
وبهذا الوصف قد وصفوا ، من قديم الدهر والزمن

مثل زين العابدين علی ، وابنه الباقر خير ولی
والإمام الصادق الحفل ، وعلي ذی العلا اليقن

فهم القوم الذين هدوا ، وبفضل الله قد سعدوا
ولغير الله ما قصدوا ، ومع القران فی قرن

أهل بيت المصطفی الطهر ، هم أمان الأرض فالدکر
شبهوا بالأنجم الزهر ، مثل ماقد جاء فی السنن

و سفين للنجاة إذا ، خفت من طوفان کل أذی
فانج فيها لاتکون گذا ، واعتصم بالله واستعن

رب فانفعنا ببرگتهم ، واهدناالحسنی بحرمتهم
وأمتنا فی طريقتهم ، ومعافاة من الفتن

Lirik Ya Rasulallaah Salamun Alaik Latin

Ya Rosulallah salamun ‘alaik, ya rofî’asy syani waddaroji

‘Athfatan ya jirotal ‘alami, ya uhailal judi wal karomi
Nahnu jironu bidzal haromi, haromil ihsani wal hasani

Nahnu min qoumin bihi sakanu, wa bihi min khoufihim aminu
Wa bi ayatil Qur-ani ‘unu, fattaid fina akhol wahani

Na’riful bathha wa ta’rifuna, washshofa wal baitu ya’lafuna
Wa lanal Ma’la wa khoifu mina, fa’laman hadza wakun zakini

Wa lana khoirul anami abu, wa ‘Aliyyul murtadla hasabu
Wa ilassibthoini nantasibu, nasaban ma fihi min dakhuni

Kam imamin ba’dahu kholafu, minhu Sadatun bidza ‘urifu
Wa bihadzal washfi qod wushifu, min qodimiddahri wazzamani

Mitslu Zainil ‘Abidina ‘Ali, wabnihil Baqiri khoiri wali
Wal imamish Shodiqil hafili, wa ‘Aliyyin dzil ‘ulal yaqini

Fahumul qoumulladzina hudu, wa bifadl lillahi qod sa’idû
Wa lighoirillahi ma qoshodu, wa ma’al Qur’ani fî qoroni

Ahlu baitil Mushthofath thuhuri, hum amanul ardli faddakiri
Syubbihu bil anjumiz zuhuri, mitsla ma qod ja’a fissunani

Wa safinun linnajati idza khifta min thufani kulli adza
Fanju fiha la takunu kadza, wa’tashim billahi wasta’ini

Robbi fanfa’na bibarkatihim wahdinal husna bi hurmatihim
Wa amitna fi thoriqotihim, wa mu’afatin minal fitani

Terjemah

Wahai utusan Allah, semoga keselamatan tetap padamu, Wahai yang berbudi luhur dan bermartabat tinggi

Rasa kasihmu wahai pemimpin tetangga, Wahai ahli dermawan dan pemurah hati
Kami tetangga di tanah haram ini. Tanah haram tempat berbuat baik dan memberi kebaikan

Kami dari kaum yang tinggal di tempat itu. Tempat yang mereka merasa aman dari ketakutan
Dengan ayat-ayat Al-Qu’an mereka mendapat inayah. Renungkanlah di hati kita, wahai yang berjiwa lemah

Kami mengenal padang pasir dan ia mengenal kami, Bukit Shafa dan Baitil-Haram menawan hati kami
Kami punya Ma’la dan masjid Kha’if di kota Mina. Ketahuilah ini, beradalah dan beribadahlah di sana

Kami mempunyai ayah sebaik-baik makhluk. Dan adalah keturunan Ali yang diridhai
Kepada kedua cucunya kami berketurunan, Keturunan suci bersih dari kotoran

Banyak Imam yang menggantikan sesudahnya, dengan gelar Sayyid mereka dikenal
Dengan gelar itu benar-benar mereka disebut. Dari sepanjang tahun dan zaman

Seperti Zainal Abidin yakni Ali, dan putranya Baqir itu sebaik-baiknya wali
Dan Imam Ja’far Ash-Shodiq yang penuh keberkahan. Dan Ali yang mempunyai ketinggian dan keyakinan

Merekalah kaum yang memperoleh hidayah. Dan dengan karunia Allah mereka benar-benar bahagia
Kepada selain Allah mereka tak bertujuan. Dan beserta Al-Quran mereka berpegangan.

Ahli rumah nabi pilihan yang disucikan. Mereka itu pengaman bumi, maka ingatlah
Mereka itu bagaikan bintang gemerlapan. Perumpamaan itu telah benar-benar datang di dalam hadits Nabi

Dan bagaikan bahtera penyelamat ketika engkau takut dari topan badai segala duka
Maka selamatlah engkau di dalamnya tiada khawatir lagi. Dan berpegang teguhlah kepada Allah serta mohonlah pertolongan.

Ya Allah, dengan barokah mereka, berila kami kemanfaatan. Dan dengan kehormatan mereka, tunjukkan kami kepada kebaikan
Dan wafatkanlah kami di jalan mereka, dan selamat dari segala fitnah

Video

Sholawat populer lainnya!

Leave a Comment